Hayu, Bebenah Lises 2014-2015

propaganda2(1)

Bismillah.

Tepangkeun, simkuring Siti Hajar Riyanti. InshaAllah, janten pupuhu Lises 2014-2015 ti kawitan kaping 14 Desember 2014 kamari. Numutkeun kana kapengurusan sataun kapayun anu bade dicepeng ku simkuring sareng rerencangan entragan Dharmayawarman sareng Wisnuwarman, didieu bade nepangkeun naon anu disebat gerakan “Hayu, Bebenah Lises 2014-2015”. Yen, gerakan ieu teh anu rencanana janten cepengan kanggo sataun kapayun. Hiji-hiji bade dibahas.

Lises teh, nyaeta unit kegiatan mahasiswa anu fokus utamana kana kasenian sareng kabudayaan sunda. Seueur anu nyebat yen Lises Unpad teh sanes mung saukur sanggar, kumargi di lebetna oge aya struktur organisasi anu jelas. Aya pupuhu, aya sekum, aya bendum, aya divisi-divisi anu ngadukung dina ngajalankeun seueur pisan program kerja. Muhun. Program kerja Lises Unpad teh teu ngan saukur hiji atanapi dua, tapi leuwih ti eta. Program kerja hiji sareng anu sanesna teh alhamdulillah seueur saena. Boh eta pementasan, boh oge latihan rutin, komo deui Dokumentasi Budaya. Nah naha bet kedah “bebenah”?

Bebenah didieu dimaksudkeun kana bebenah sagala hal ngenaan internalna Lises Unpad. Sistem latihan rutin, struktur kapengurusan, hubungan sareng alumni, sareng oge hubungan antar anggota. Anu hoyong direalisasikeun ti kapengurusan sataun kapayun teh salah sahijina nyaeta: sistem latihan rutin anu kontinyu sareng disiplin. Simkuring, ngarumaos yen latihan rutin teh bakal janten akar tina terciptana Lises anu kokoh, anu raket, anu kuat, anu tangguh. Tah hayu, dipikiran sasarengan. Latihan rutin teh tiasa dijadikeun pasar kumpulna sadaya stakeholder Lises Unpad: aya pelatih, aya anggota, aya pengurus, aya alumni, sareng anu sanesna. Di latihan rutin ieu, urang tiasa ngembangkeun kreatifitas sadaya stakeholder ngenaan kasenian. Di latihan rutin ieu oge, urang tiasa ngaraketkeun silaturahmi antar stakeholder, utamana mah antar anggota lises. Salianti eta, latihan rutin teh kedah dijauhkeun tina persepsi yen kudu dilaksanakeunna mun aya pementasan hungkul, padahal anu saleresna mah latihan rutin teh ajang kanggo nambihan materi masing-masing anggota na, boh musik gamelan, boh tarian, boh pencak silat, atanapi rampak kendang. Diluar tina pementasan.

Dibenahan teh nya dilereskeun, sistemna, carana, pelaksanaan oge. Sanes berarti sistem latihan rutin anu atos-atos teh awon, henteu. Tapina, simkuring ngarumaos latihan rutin salami ieu teh masih kirang efektif, kesanna teh aya latihan rutin ngan pami aya pementasan. Alhasil pembendaharaan materi masing-masing anggota teh masih minim mun ditingal tina kuantitas.

Ieu, anu hoyong dibenahan.

Anu hoyong dijadikeun fokus kapengurusan salajengna.

Sanes berarti urang henteu ngapedulikeun program anu sanesna. Dokumentasi budaya masih keneh bakal dijadikeun program kerja unggulan, leres-leres dibenahan sareng output na teh kedah leres-leres ngena ka sadaya stakeholder Lises Unpad. Company Profile, bakal keukeuh dijantenkeun fokus oge. Pengembangan lises di media-media sosial, ngenaan publikasi ka luar masih bade dikembangkeun ngemut deui kana eksistensi Lises di luar kampus. Ngaraketkeun diri sareng alumni, komo ieu mah, kedah dibenahan. Kumargi alumni teh salah sahiji stakeholder anu gaduh peran penting pisan di Lises Unpad. Sharing pengalaman, nyuhunkeun pendapat ngenaan kapengurusan jeung nu sanesna, bakal sering diayakeun kanggo pengembangan lisesna oge. Pementasan, inshaAllah ari pagelaran mah asa kudu aya wae ngemutkeun kana nampilkeun hasil karya urang sadayana. Sareng oge ngaraketkeun hubungan antar anggota lises na kalayan seueur ngayakeun acara-acara simpel anu sifatna kekeluargaan: ngaliwet, ngarujak, ngumpul, ngobrol, jeung nu sanesna.

Simkuring terang yen ngabenahan lises teh sanes pidameleun anu gampang.

Kedah silih rojong, kedah silih asah, silih asih, silih asuh,

Kedah silih ngemutan yen lises teh anu sadaya, sanes ngan saukur nu simkuring atanapi dewan pengurus salajengna hungkul.

Ku kituna, simkuring hoyong ngajak akang, teteh, rerencangan, sareng ayi-ayi kanggo hayu sasarengan benahan Lises kumaha wae carana. Hatur nuhun, anu atos ngiringan dina program kahiji nyaeta angket “Hayu, Bebenah Lises 2014-2015”.

Khusus kanggo entragan Dharmayawarman sareng Wisnuwarman tiasa janten Dewan Pengurus aktif. Anu henteu janten Dewan pengurus oge masih tiasa ngabantosan, ilu biung dina sagala event anu diayakeun atanapi dilaksanakeun ku lises. Kanggo akang teteh alumni boh teu acan janten alumni, diantos pisan bantosanna ku simkuring sareng ayi-ayi ti akang teteh ieu. Nyuhunkeun pisan dukunganna, mudah-mudahan niat sae kanggo ngabenahan lises teh tiasa dilaksanakeun tur lancar.

Hayu, Bebenah Lises 2014-2015.

Lises Tandang, Lises Jaya.

Hormat,

Simkuring sareng rengrengan Dewan Pengurus Inti Lises Unpad 2014-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s